Martin Peroutka - úvodní stránka

Martin Peroutka
Třinecká 674,
273 43 Buštěhrad
info@peroutka.cz

Úvod » O firmě » Management kvality

Management kvality ve firmě Martin Peroutka

Ke stažení

Firma Martin Peroutka získala certifikáty ISO 9001, FSC a BRC. Touto certifikací je zaručena kvalita a bezpečnost výrobků a ekologické chování firmy.

Co to je FSC?

Certifikační systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat

  • environmentálně odpovědné
  • sociálně přínosné a
  • ekonomicky životaschopné

obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

FSC (Forest Stewardship Council) vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.

Co to je ISO 9001?

ISO 9001 je standard pro systém managementu kvality. Je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 9001 je standardu požadavků na zavedení systém managementu kvality (QMS).

Co to je BRC/IoP?

BRC/IoP Global Standard – Packaging  je mezinárodní standard zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly určenými pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů.

Schéma BRC/IoP zahrnuje ověření výkonnosti společnosti v oblastech legislativní shody, bezpečnosti potravin/potravinového řetězce a jakosti dávek v souladu s očekáváním odběratele.

Jedná se o soubor požadavků, které musí být splněny k zjištění shody ve výše zmíněných oblastech.

BRC/IoP Global Standard – Packaging vznikl ve spolupráci BRC (British Retail Consortium) a IoP (Institute of Packaging). Vztahuje se nejen na primární obaly s přímým kontaktem s výrobkem, ale také na sekundární obaly, kde je vysoké hygienické riziko. Jedná se standard se specifikací jednotlivých požadavků, které musí být naplněny.

IMDS

Firma je registrována v mezinárodní databázi IMDS, což umožňuje efektivnější spolupráci s obchodními partnery navázanými na automobilní průmysl.

| © Martin Peroutka |
| Grafika: Otakar Korolus | Webdesign: Webmasterova.cz |